Monthly Archives: oktober 2013

Røe setter seil med Trondheim Havn

By | Nyheter | No Comments
Trondheim og Trondheim Havn

Trondheim og Trondheim Havn. Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn

Røe Kommunikasjon vant konkurransen om å bidra med oppdatering av Trondheim Havns kommunikasjonsstrategi med påfølgende rådgiving i et år framover.

– Vi gleder oss til å ta fatt på et spennende og utfordrende arbeid sammen med en viktig næringslivsaktør i Trondheim, Trøndelag og verden for øvrig, sier daglig leder Knut Røe i Røe Kommunikasjon.

Med verden som lekegrind og arbeidsoppgaver som spenner fra havnedrift til eiendomsforvaltning stilles det store krav til kommunikasjon i Trondheim Havn.
Trondheim Havn er et interkommunalt selskap som forvalter havnevirksomheten i de 11 kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Leksvik. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen samferdsel, og utvikle effektive transport- og logistikkløsninger i regionen.

Et moderne logistikknutepunkt må dessuten ha et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Trondheim Havn fikk nylig status som såkalt «utpekt havn». Det innebærer at Trøndelags regionale havneselskap vil kunne prioriteres når Regjeringen skal investere i havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkt. Tema som byutvikling, arealbruk og miljø vil dessuten være sentrale i årene som kommer.

Anita kurser kommune-Norge i sosiale medier

By | Nyheter | No Comments
Anita Grimsrud

Anita Grimsrud

223 kommuner i Norge har registrert sin egen Facebook-side. Noen av dem er gode, mens andre er av heller tvilsom kvalitet. Det hersker derimot ingen tvil om at befolkningen har forventninger til at kommunene skal bruke sosiale medier i sin kommunikasjon med innbyggerne. Hvordan innvolverer man borgere på sosiale medier? Hvilken kompetanse trenger man for å få til den gode innvolveringen?

På oppdrag fra PwC holder vi kurs for norske kommuner om dette både i Kristiansund, Molde og i Surnadal i høst.

– 65 kommunalt ansatte fra ulike kommuner skal delta. Målet mitt er at deltakeren skal får mer lyst og mot til å sette i gang, i tillegg til økt kompetanse på området, sier Anita Grimsrud.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!