Anita kurser kommune-Norge i sosiale medier

Anita Grimsrud

Anita Grimsrud

223 kommuner i Norge har registrert sin egen Facebook-side. Noen av dem er gode, mens andre er av heller tvilsom kvalitet. Det hersker derimot ingen tvil om at befolkningen har forventninger til at kommunene skal bruke sosiale medier i sin kommunikasjon med innbyggerne. Hvordan innvolverer man borgere på sosiale medier? Hvilken kompetanse trenger man for å få til den gode innvolveringen?

På oppdrag fra PwC holder vi kurs for norske kommuner om dette både i Kristiansund, Molde og i Surnadal i høst.

– 65 kommunalt ansatte fra ulike kommuner skal delta. Målet mitt er at deltakeren skal får mer lyst og mot til å sette i gang, i tillegg til økt kompetanse på området, sier Anita Grimsrud.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!