AtB valgte Røe Kommunikasjon

By desember 20, 2016 Nyheter No Comments

atb-buss-ved-holdeplassAtB har inngått en rammeavtale med Røe Kommunikasjon om leveranse av beredskapskapskompetanse og krisehåndtering. Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser og kurs i krisekommunikasjon og beredskap er blant leveransene som inngår i rammavtalen. .

– Det er stas for oss å få samarbeide med en viktig samfunnsaktør som AtB, sier Knut Røe, daglig leder i Røe Kommunikasjon.

– Sammen med vår beredskapspartner Sim Optima får vi nå muligheten til å videreføre den kompetansen på beredskap og krisekommuniksjon som vi gjennom femten år har bygd opp i samarbeid med olje- og gassidustrien, sier Knut Røe

AtB er Sør-Trøndelags kollektivselskap og har ansvaret for planlegging, koordinering, markedsføring og kjøp av rutegående kollektivtrafikk i fylket. Selskapet er heleid av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Leave a Reply

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!