Begripelig evaluering

Knut Hellerud har laget en begripelig sluttrapport om byggingen av St. Olav for Helsebygg Midt-Norge.

Knut Hellerud har laget en begripelig sluttrapport om byggingen av St. Olav for Helsebygg Midt-Norge.

 
Evalueringsrapporter trenger ikke være knusktørre og ugjennomtrengelige. Det viser rapporten «Vi fikk det til» som rådgiver Knut Hellerud har utarbeidet for Helsebygg Midt-Norge om Norges største og mest vellykkede sykehusutbygging, St. Olavs Hospital. Her kommer samarbeidende aktører åpent til orde om positive og negative erfaringer. De siteres direkte og indirekte i et begripelig språk – og rapportens 100 sider har fått en visuell og fotografisk utforming som skiller den fra de fleste andre publikasjoner i denne kategorien.
Tekst: Knut Hellerud
Design: Eva Setsaas

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!