Category Archives: Nyheter

Røe Kommunikasjon på skolebenken!

By | Nyheter | No Comments

NOROG på besøkGjennom det siste året har antallet leverandørbedrifter til norsk petroleumsnæring økt hver måned i Midt-Norge. Aibel, DeepOcean, ProServe, National Oilwell, IKM – alle selskap som opererer i et internasjonalt marked. Trondheim byr på internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljø, gode kommunale tjenester og ikke minst et overskudd av kunnskapsintensiv arbeidskraft. Dette gir grobunn for nye etableringer.

Norsk olje og gass
Sist fredag innledet fagsjef i Norsk Olje og Gass, Bengt Eidem, for Røe Kommunikasjon om petroleumsnæringens fremtidsperspektiv i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi i Røe Kommunikasjon forvalter omdømmet for store deler av Trondheims næringsliv, og inviterte Eidem for å styrke vår forståels for en næring i vekst.

– Den internasjonale petroleumsnæringen, også i Norge, er utsatt for et bredt spekter av makroøkonomiske og makropolitiske faktorer. Alt fra utviklingen i regioner som Kina og Midt-Østen, kullets konkurransekraft i Europa og Nord-Amerika, til naturvernerne i Nord-Norge, påvirker næringen. Etterspørselen etter energi øker over hele verden. Norge har tatt en global lederrolle i utvikling av teknologi, forvaltning og praksis for sikrest og renest mulig utvinning av olje og gass. I tillegg er Norge et attraktivt land for internasjonale selskaper å drive business i, til tross for et høyt kostnadsnivå, fordi Norge oppfattes til å ha stabile rammevilkår. Men oljenæringen må hele tiden kjempe for sin legitimitet, både blant utdannings- og arbeidssøkere, blant politikerne, og hos sine nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Derfor trenger næringen en høy beredskapsevne, og en kontinuerlig dialog med omverdenen. Den voksende midtnorske petroleumsklyngen må være sitt omdømme bevisst, sa Eidem i sin innledning.

CoverHelse2_2013

eHELSE til folket!

By | Nyheter | No Comments

Da er et nytt nummer av magasinet HELSE ferdig produsert – og distribuert i alle midt-Norges postkasser. Denne gangen heter magasinet eHELSE, fordi det handler om helse og IT. Du møter både helseminister Støre, robokaninen Blipp og en diabetiker som er glad for å slippe lange reiser.

PS! Intervjuet med helseministeren kan du se på www.helse-midt.no, og på Facebook-gruppen «eHELSE». Dessuten har vi laget en film om HEMIT-medarbeider Cathy Hermstad Patanakarun. Den kan du se både på www.hemit.no, og her på våre hjemmesider.

 

Knut-Røe

Kronikkurs virker!

By | Nyheter | No Comments

Å nå en spesifikk målgruppe med et komplekst budskap er ikke altid like enkelt, spesielt i en mediehverdag som (som vanlig) blir stadig hurtigere og mer fragmentert. En arena som fremdeles er nyttig, er avisenes kronikkplasser. Her har man fremdeles muligheten til å utdype et et resonnement, og vi vet at målgruppen som leser kronikker gjerne tar seg tid til å lese lengre tekster.

Når du først har denne muligheten, er det om å gjøre å bruke den. Og når du bruker muligheten – få mest mulig ut av den. Å skrive gode kronikker er en ferdighet man kan tilegne seg.

– Ja, kronikkurs virker, sier Knut Røe. Read More

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!