Hva er strategisk kommunikasjon? Knut innleder hos kommunikasjonsforeningen.

Hva kjennetegner strategisk kommunikasjonsbruk, spør Norsk kommunikasjonsforening i Trøndelag den 28. oktober, i et åpent kveldsmøte i Britannia hotel.

Knut-Røe

Knut Røe

På agendaen står følgende spørsmål: Kan strategisk bruk av kommunikasjon være til hjelp i organisasjonsutvikling, bruker-/kundekontakt og i forhold til leverandører og beslutningstakere?

Gleden av å innlede ballet har daglig leder i Røe Kommunikasjon, Knut Røe, fått.

– Dette ser jeg frem til! Et spennende tema, som berører selve kjernen i vår virksomhet, sier Knut.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!