Røe Kommunikasjon tilbyr å utarbeide finansiell og økonomisk informasjon fra selskaper til alle deres “stake-holders” i ulike situasjoner. Dette kan være informasjon som selskapet er pålagt å gi, eller som de ønsker å gi til sine kunder, til ansatte, til aksjonærer, til bank og finansmiljøet, til offentlige etater eller andre som selskapet har kontakt med gjennom sin virksomhet. Slik kommunikasjon kan omfatte informasjon om selskapets strategiske planer og om selskapets økonomiske og finansielle utvikling. Det kan omfatte Informasjon om utviklingen og framtidsutsiktene i selskapets markeder, eller om planer for ekspansjon og vekst, om markedsmessig satsing som måtte ha betydning for selskapets videre utvikling, for kunder, ansatte og nærmiljøet. Ikke minst vil vi kunne bistå selskaper som står overfor krevende situasjoner, i forhold til markedsmessig tilbakegang og nødvendig reduksjon i virksomheten med nedbemanning og lignende vanskelige situasjoner.