Om kursene i Røe Kommunikasjon

De fleste kursene i Røe Kommunikasjon er bedriftsinterne kurs, spesielt tilpasset kundens behov.

Kunnskap og nysgjerrighet er to av våre kjerneverdier. Trygghet og solid pedagogisk metode er to utslag av vår tredje kjerneverdi, tillit. Alle som deltar på våre kurs, kan stole på at våre rådgivere har solid voksenpedagogisk erfaring, og vi legger stor vekt på at et Røe Kommunikasjon-kurs er et sted hvor deltakerne har trygge rammer for å utvikle seg. Alle våre kurs skal munne ut i at deltakerne får økt mot og lyst til å ta sin nyvunne kompetanse i bruk! Røe Kommunikasjon har vært med på å utvikle og gjennomføre alt fra masterprogram på universiteter til skrivekurs. Medietrening, kurs i presentasjonsteknikk, formidlingskurs for forskere og lederutvikling er eksempler på kurs vi holder.

Hvor nyttige er kursene våre?

 Topscoreratingen!

Vi lar alltid deltakerne evaluere kursene vi holder. Her er andelen «svært nyttig»-svar på våre fem siste kurs: 

Kommunikasjonskurs for ledere i Det norske oljeselskap

100%

Kurs i presentasjonsteknikk for NTNU Samfunnsforskning

100%

Medietrening for Statens vegvesen (andel «svært godt totalinntrykk av kurset»)

87.5%

Medietrening for HENT

100%

Medietrening for Arendal kommune

92%

Hva sier de som har vært med på våre kurs?

«Veldig kompetent og engasjert kursholder, et privilegium å kunne lære fra de beste i sitt fag.»

«Jeg synes kurset var perfekt.»

«Et veldig bra kurs, jeg har lært masse, og har fått troa på at også jeg kan holde gode presentasjoner.»

«God atmosfære mellom kursleder og deltakere. Bra jobba!»

«God pedagogisk tilnærming med positive tilbakemeldinger og forslag til konkrete alternative forbedringer. Enormt engasjement og god plass til å få frem smilet – uten at det gikk ut over det faglige. Meget fornøyd kursdeltager.»

«Dyktige forelesere! Har vært på utallige kurs etter 30 år i kommunal sektor, dette var et av de beste og mest matnyttige kursene jeg har deltatt på. Mange gode tips og ny kunnskap for egen del, og ser også på med større interesse og vurderer med «andre briller» når politikere og andre
intervjues på «direkten» :-)»

Vil du vite mer om kurs?

Knut-Røe

Knut Røe

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Knut.