«Jeg var ganske nervøs før kurset, siden vi skulle holde egen presentasjon, men jeg må si jeg roet nervene veldig fort.
Kursholder har en utrolig evne til å få deltakerne til å føle seg komfortabel i situasjonen. Veldig bra.»

«Dette er et kurs alle ledere burde vært gjennom.»
«Knut er utrolig flink til å se og snakke til hver enkelt. Dette gjør at man føler seg sett. Videre er han god til å
fremme det folk er god på og man føler seg dyktig.»

Effektiv presentasjonstrening

Presentasjonen din må ha et klart hovedbudskap, du må vite hvilken målgruppe du skal nå fram til, og hvilken effekt hovedbudskapet ditt skal ha på målgruppa. Våre kurs gir deg nyttige verktøy for å planlegge dette effektivt, og grundig trening i å praktisere det foran et publikum.

De fleste kursene i Røe Kommunikasjon er bedriftsinterne kurs, spesielt tilpasset kundens behov. I høst arrangerer vi også tre åpne kurs i presentasjonsteknikk, to endags kurs og ett todagers kurs.

Vi har holdt kurs i presentasjonsteknikk siden 90-tallet, og metodikken har vi utviklet kontinuerlig. På våre kurs får du akkurat den kunnskapen du trenger for å presentere ditt tema slik at målgruppen forstår, aksepterer og husker hovedbudskapet.

Kursleder Knut Røe er vår mest erfarne instruktør og foreleser. Han har gjennom tre tiår holdt kurs og forelest i journalistikk og kommunikasjon både i Norge og i utlandet.

Før kurset kartlegger vi ditt kompetansebehov ved hjelp av en forundersøkelse. Her får du også anledning til å fortelle oss hva du har størst behov for å trene på.

På kurset får du effektive verktøy for planlegging og gjennomføring. Du trener to ganger foran et publikum og et videokamera. Deretter viser vi opptakene, og du får detaljert tilbakemelding.

Etter kurset får du tilsendt verktøyene, individuelle utviklingsråd og videopptaket av presentasjonene dine.

Øvrig innhold:
• Retorikk
• Dialogen med publikum
• Kroppsspråk
• Språk og stemmebruk
• Bruk av PowerPoint
• Hvordan håndtere nervøsitet
• Egne sterke sider og eget potensial som foredragsholder
• Hvordan du skal utvikle deg videre som foredragsholder

For å sikre nok tid til detaljert, individuell tilbakemelding har vi begrenset antall deltakere per kurs til seks.

Ønsker du mer informasjon om kursopplegget, kan du be om dette i lenken under.

Datoer
Endagskurs: 24. august og 23. november
Todagerskurs: 21. + 28. september
Tid: 09.00–15.00
Sted: Røe Kommunikasjon, Nordre gate 10
Priser (inkl. lunsj):
• Endagskurs: 4700,-
• Todagerskurs: 8900,-
Fakturering: 50 % ved påmelding og 50 % ved fullført kurs.

Påmelding eller mer informasjon finner du her: Lenke

Om kursene i Røe Kommunikasjon
De fleste kursene i Røe Kommunikasjon er bedriftsinterne kurs, spesielt tilpasset kundens behov.

Kunnskap og nysgjerrighet er to av våre kjerneverdier. Trygghet og solid pedagogisk metode er to utslag av vår tredje kjerneverdi, tillit. Alle som deltar på våre kurs, kan stole på at våre rådgivere har solid voksenpedagogisk erfaring, og vi legger stor vekt på at et Røe Kommunikasjon-kurs er et sted hvor deltakerne har trygge rammer for å utvikle seg. Alle våre kurs skal munne ut i at deltakerne får økt mot og lyst til å ta sin nyvunne kompetanse i bruk! Røe Kommunikasjon har vært med på å utvikle og gjennomføre alt fra masterprogram på universiteter til skrivekurs. Medietrening, kurs i presentasjonsteknikk, formidlingskurs for forskere og lederutvikling er eksempler på kurs vi holder.

Hvor nyttige er kursene våre?

 Topscoreratingen!

Vi lar alltid deltakerne evaluere kursene vi holder. Her er andelen «svært nyttig»-svar på våre fem siste kurs: 

Kommunikasjonskurs for ledere i Det norske oljeselskap

100%

Kurs i presentasjonsteknikk for NTNU Samfunnsforskning

100%

Medietrening for Statens vegvesen (andel «svært godt totalinntrykk av kurset»)

87.5%

Medietrening for HENT

100%

Medietrening for Arendal kommune

92%

Hva sier de som har vært med på våre kurs?

«Veldig kompetent og engasjert kursholder, et privilegium å kunne lære fra de beste i sitt fag.»

«Jeg synes kurset var perfekt.»

«Et veldig bra kurs, jeg har lært masse, og har fått troa på at også jeg kan holde gode presentasjoner.»

«God atmosfære mellom kursleder og deltakere. Bra jobba!»

«God pedagogisk tilnærming med positive tilbakemeldinger og forslag til konkrete alternative forbedringer. Enormt engasjement og god plass til å få frem smilet – uten at det gikk ut over det faglige. Meget fornøyd kursdeltager.»

«Dyktige forelesere! Har vært på utallige kurs etter 30 år i kommunal sektor, dette var et av de beste og mest matnyttige kursene jeg har deltatt på. Mange gode tips og ny kunnskap for egen del, og ser også på med større interesse og vurderer med «andre briller» når politikere og andre
intervjues på «direkten» :-)»

Vil du vite mer om kurs?

Knut-Røe

Knut Røe

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Knut.