Planlegging og strategi er viktige stikkord også når det gjelder markedsaktiviteter. Vi har laget markedsplaner og markedsstrategier for mange av kundene våre. Kunststykket er å finne balansegangen mellom å treffe målgruppen, og være tro mot sin egen visjon, slik den beskrives og preger en overordnet kommunikasjons- og markedsstrategi.