Historier kan være gull verdt for omdømmet. Når de er godt fortalte, målrettede og troverdige.

Vi i Røe Kommunikasjon liker å fortelle historier – vi har gjort det i mange år. Magasiner, kronikker, bøker, filmer. Hele det veldige nettet, med blogger, sosiale medier og kommentarfelt. Mulighetene er mange når vi setter sammen en redaksjon.

I Røe Kommunikasjon har vi lang erfaring fra alle arenaer for redaksjonell historiefortelling. Fra tidligere ledere i NRK, skribenter og fotografer, til filmfolk og sosiale medier-eksperter.

Bare en ting: I Røe kommunikasjon begynner historiefortellingen alltid med et spørsmål: Hvorfor skal vi fortelle akkurat denne historien? Nettopp. Strategisk forankret.

Du skulle vært der, er det noe som heter. Eller: Du skulle sett det selv. Noen historier må fortelles med bilder. Av og til for å dokumentere, andre ganger for å illustrere. I Røe Redaksjon jobber vi etter fotojournalistikkens selvjustis. Bildene vi bruker i redaksjonell sammenheng er like sanne som bildene i ethvert annet tidsskrift.

Når plassen på trykk er begrenset, papir ikke blir levende nok – eller vi vil nå en målgruppe vi ikke forventer er ivrige papir-lesere, er det fint å kunne bruke andre kanaler. Vi har laget film i snart to tiår. For å dokumentere, for å motivere og for å bygge omdømmet. Her er en av flere filmsnutter vi laget for å vise frem fantastiske Skaun – og folkene som bor der.