Samfunnskontakt handler om å forstå hvilken betydning myndigheter og andre aktører har for virksomheten. Det norske styringssystemet og demokratiet innebærer stor åpenhet og dialog mellom privat, frivillig og offentlig sektor – men selv demokratiet har sine svakheter. I Norge har myndighetene en aktiv rolle både i samfunns- og næringsliv. Gjennom eierskap, budsjett, lovverk og signaler er det offentlige både en initiativtaker, men også støttepartner og et rammeverk.

Vi i Røe Kommunikasjon bistår kundene våre med å identifisere behov mot myndighetene, kartlegge beslutningsprosesser og -kanaler, og bistå dem i dialogen med rette myndigheter, frem til gode resultat for både kunden og samfunnet i helhet.

 

Hvem kan du snakke med om samfunnskontakt?

Vil du vite mer om samfunnskontakt?
Da kan det være lurt å snakke med

 Knut.