Ulike virksomheter kan ha svært ulike behov på internett. Noen trenger en enkel og oversiktlig hjemmeside, andre trenger intrikate strategier for sosiale medier. Vi i Røe Kommunikasjon har lang erfaring i å avdekke behov, og tilpasse internettstrategi til øvrig kommunikasjonsstrategi. «MÅ vi på FaceBook nå da», hører vi mange sukke når vi snakker om sosiale medier i ulike sammenhenger. Ikke nødvendigvis. Men internetts utvikling mot å bli stadig mer sosialt og delende, gjørdet vanskelig å ignorere samspillet med andre. De aller fleste virksomheter kan styrke omdømmet sitt ved, på et eller annet nivå, å være tilstede på internett. Noen kan ha mye å hente ved å være svært aktive. Andre kan nøye seg med å være lyttende tilstede. Det aller viktigste: alle aktiviteter på internett og i sosiale medier må være i tråd med bedriftens øvrige kommunikasjon, aller helst nedtegnet i en kommunikasjonsstrategi.