Å finne de rette sponsorene for en organisasjon kan være avgjørende for å nå målene man har satt seg. Enten man skal arrangere et stevne eller en konkurranse, eller man er en ideell organisasjon avhengig av sponsormidler, er det viktig at sponsorkorpset er satt sammen i henhold til kommunikasjonsstrategien.