Hvem er vi ?

Vi som jobber i Røe Kommunikasjon utgjør et lag – vi utfyller hverandre og sikrer at du alltid får tilgang til den beste kompetansen. Vi styrker våre kunders konkurransekraft og skaper merverdi for dem, gjennom mer effektiv bruk av kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå virksomhetsmål. Røe Kommunikasjon har kunnskapen og erfaringen som skal til for å hjelpe din virksomhet til å bli hørt, forstått og akseptert og videre til samhandling. Slik legges grunnlaget for samarbeid med medarbeidere, marked, media, myndigheter og samfunn.

Vår visjon: Et åpent samfunn.
Vår spesialitet: Helhetlig kommunikasjon.
Våre kjerneverdier: Kunnskap. Tillit. Nysgjerrighet.

Topscoreratingen!

Deltakernes evaluering av våre fem siste kurs: Andel «svært nyttig»-svar

Medietrening for Arbeidstilsynet

100%

Presentasjonstrening for Bufetat

93%

Kurs i presentasjonsteknikk for Universitetssykehuset i Nord-Norge

88%

Kommunikasjonskurs for ledere i Det norske oljeselskap

100%

Kurs i presentasjonsteknikk for NTNU Samfunnsforskning

100%
Medarbeiderne
Torgeir Anda

Torgeir Anda

Strategi. Samfunnskontakt. Krisekommunikasjon. Medier.

99 11 22 03 // torgeir@andakommunikasjon.no

Terje Dalen

Terje Dalen

Mediehåndtering. Krisekommunikasjon.

901 13 056 // tedalen@gmail.com

Gro Hovde Fiksdahl

Gro Hovde Fiksdahl

Markeds- og internkommunikasjon.

949 76 709 // grohf@icloud.com

Tarjei Garsjø

Tarjei Garsjø

Redaksjon. Mediehåndtering. Nett.

900 63 328 // tarjei@roekommunikasjon.no

Knut Hellerud

Knut Hellerud

Redaksjon. Media- og samfunnskontakt.

975 28 247 // khe@roekommunikasjon.no

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Samfunnskontakt. Mediekontakt.

970 62 368 // ohabrekke@gmail.com

Lars Kristian Iversen

Lars Kristian Iversen

Digitalisering. Strategi.

94 88 44 80 // lars.kristian.iversen@gmail.com

Tor O. Iversen

Tor O. Iversen

Mediekontakt. Krisekommunikasjon.

909 90 530 // tor@commutator.no

Per Lund

Per Lund

Sponsorkontakt.

909 30 225 // sponsorcoach@gmail.com

Steinar Rolseth Ness

Steinar Rolseth Ness

Digital kommunikasjon. Kampanje. Grafisk design.

454 67 498 // steinar@vanntettdesign.no

David Nikel

David Nikel

Redaksjon.

941 55 476 // david.nikel@gmail.com

Sverre Nyrønning

Sverre Nyrønning

Historiefortelling. Omdømme.

90 95 60 36 // firmapost@communicatio.no

Ingrid Dawn Prescott

Ingrid Dawn Prescott

Organisasjonssosiologi.

40 85 76 70 // ingrid@prescott.tc

Knut Røe

Knut Røe

Omdømme. Strategi. Medier. Samfunn.

908 74 319 // knut@roekommunikasjon.no

Eva Setsaas

Eva Setsaas

Grafisk design.

993 56 199 // eva@sereklame.no

Svein Strugstad

Svein Strugstad

Krisekommunikasjon. Medietrening.

913 52 900 // sve-stru@online.no

Kim Sørenssen

Kim Sørenssen

Omdømme. Foto. Internasjonal kommunikasjon.

900 11 410 // kim.sorenssen@gmail.com