Knut Hellerud

Medier og samfunnskontakt, redaksjonelle tjenester

Bakgrunn

20 år i NRK som journalist, programleder og vaktsjef i radio og TV
10 år som informasjonsmedarbeider i Helsebygg Midt-Norge
Bred erfaring som medietrener og rådgiver
Cand. mag. med fagene historie, sosiologi og statsvitenskap

Kontakt

T: 73 83 44 08
M: 975 28 247
E: khe@roekommunikasjon.no