Foto: Ingar Næss

Samfunnskontakt. Mediekontakt.

Bakgrunn

 

Kommunikasjonssjef i KA siden 2014.
Stortingsrepresentant for KRF fra 2009–2013.
Statssekretær i OED og Miljøverndepartementet.
Har arbeidet med samfunns- og myndighetskontakt i Norges Rederiforbund.
Faglig leder i Tankesmien Skaperkraft.

Kontakt

M: 970 62 368
E: ohabrekke@gmail.com