Kirkelig fellesråd valgte Røe

By april 24, 2017 Nyheter No Comments

IMG_1210Kirkelig fellesråd i Trondheim valgte Røe Kommunikasjon som partner i utvikling av kommunikasjonsstrategi.

– Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, sier daglig leder Knut Røe. – Kirken er viktig for mange i Trondheim, Norges gamle kirkehovedstad. Målet er å øke kjennskapen til og oppslutningen om det store mangfold av kirkelige handlinger og aktiviteter i de 20 menighetene i byen.

70 % av Trondheims 190 000 innbyggere er medlemmer av Den norske kirke. Fortsatt deltar mange i markering av livsriter som dåp, konfirmasjon og begravelse. Men antall deltakere i andre kirkelige handlinger og aktiviteter har gått ned de siste årene.

Kirkelig fellesråd er et organ i Den norske kirke og finnes i alle norske kommuner. Rådet er satt sammen av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Den daglige driften av virksomheten ledes av kirkeverge Kjell Inge Nordgård.

Leave a Reply

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!