Krisekommunikasjon: – Lær av oljebransjen!

Utklipp fra nyhetssending laget under OFFBs storøvelse 2014

Utklipp fra nyhetssending laget under OFFBs storøvelse 2014

Mandag og tirsdag denne uken deltok Knut Røe som observatør på oljebransjens storøvelse Centrica, som et ledd i vår rolle som media respons team for Det norske oljeselskap. Øvelsen var i regi av Operatørenes forening for beredskap, OFFB.

- Hvordan står det til med krisekommunikasjonsberedskapen i oljebransjen?
- Oljebransjen er, sammen med luftfarten, ledende både på beredskap og krisekommunikasjon. Derfor er det alltid lærerikt å arbeide med andre selskap, som samarbeider med vår kunde Det norske oljeselskap. Resten av samfunnet har mye å lære av oljebransjens beredskapsarbeid. Det brukes mye ressurser, det øves mye, og øvelsene får konsekvenser: rutiner endres, og organisasjonskart skrives om. Bransjen er i kontinuerlig forbedring.

- Er det riktig å bruke ressurser på kommunikasjon når man står midt oppe i en ulykke?

– Ja. Fordi kommunikasjon er helt nødvendig for at ulykken skal få så lite omfang som mulig. God kommunikasjon redder liv, og begrenser skader på mennesker, miljø og materiell. I tillegg er det viktig for et selskap i krise å forvalte omdømmet sitt. Omdømmekapital bygges i milimeter og rives i meter. En stor ulykke er akkurat det som skal til for å rive ned et omdømme. Det er en del av alminnelig folkeskikk at et selskap informerer pårørende, for eksempel, og sørger for at ledere er tilgjengelige og kan delta i fortvilelsen de berørte opplever. Og hvis ikke folkeskikk er viktig – da vet ikke jeg!
- Hvilke kommunikasjonsgrep er de viktigste å ta ved en ulykke?

– Å kommunisere tidlig og ofte er viktig for å begrense skaden, og at man følger en plan – en plan som er lagt i god tid før det smeller. Tydelig rollefordeling internt i organisasjonen. Fire stikkord: Tilgjengelighet. Tydelighet. Ærlighet. Ydmykhet.

- Hva er oljebransjen spesielt gode til?

– De legger nok ressurser i å legge beredskapsplaner, og de trener mye på å følge planene.

- Hva bør oljebransjen være dyktigere til når ulykken inntreffer?

– Ledere på alle nivå må få større forståelse for hva god kommunikasjon betyr når krisen rammer.

- Hva lærte du selv av å delta som observatør på denne øvelsen?

– Det ble enda tydeligere for meg hvor viktig det er å holde kontakten med alle andre som også forteller historien om ulykken som har rammet selskapet ditt. Ikke minst Hovedredningssentralen og politiet. Hvis de forteller en annen historie enn selskapet gjør, oppstår det en tillitskrise mellom de pårørende og selskapet, som det kan ta lang tid å rette opp igjen.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!