Kommunikasjon er helt nødvendig for at en ulykke skal få så lite omfang som mulig. God krisekommunikasjon redder liv, og begrenser skader på mennesker, miljø og materiell. I tillegg er det viktig for et selskap i krise å forvalte omdømmet sitt.

Omdømme bygges i milimeter og rives i meter. En stor ulykke er akkurat det som skal til for å rive ned et omdømme. Det er en del av alminnelig folkeskikk at et selskap informerer for eksempel pårørende, og sørger for at ledere er tilgjengelige og kan delta i fortvilelsen de berørte opplever.

Noen enkle råd:
Ha en plan for krisekommunikasjon
Øv på å følge planen – så ofte du kan
Vær tilgjengelig
Kommuniser ofte
Vær tydelig!
Vær ydmyk
Vær ærlig