Sterkere på byggeprosjekt og samferdsel

By | Nyheter | No Comments

Røe Kommunikasjon har knyttet til seg Helge Andersen (45) som spesialrådgiver. Andersen har lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver i blant annet Forsvarsbygg, Statsbygg og Jernbaneverket.

– Med Helge Andersen på laget styrker vi oss på kommunikasjon om byggeprosjekt og samferdsel. Helge er en allrounder innen kommunikasjonsfaget . I tillegg har han omfattende erfaring fra krisekommunikasjon og beredskap, et fagfelt vi arbeider mye med, sier daglig leder Knut Røe.

Helge Andersen har gjennom 20 år opparbeidet seg bred erfaring innen PR og krisekommunikasjon fra blant andre Forsvarsbygg, Statsbygg, Jernbaneverket og Norges Røde Kors. Helge har en bachelorgrad i informasjon og samfunnskontakt fra Høgskolen i Hedmark samt nylig avsluttede masterstudier i medievitenskap fra Universitet i Oslo.

– Helge tilfører oss kompetanse som kundene våre etterspør, sier Røe.

– Jeg ser frem til bli en del av et sterkt kommunikasjonsfaglig miljø med dyktige medarbeidere i Røe Kommunikasjon, sier Helge Andersen.

Roy Strømsnes fra Siva til Røe

By | Nyheter | No Comments

Roy Strømsnes (41) blir knyttet til Røe Kommunikasjon som spesialrådgiver når han går fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Siva, selskapet for industrivekst. Strømsnes har solid erfaring innen strategisk kommunikasjon, ledelse og nyskaping. – Med Roy på laget er vi enda bedre rigget for framtida, sier daglig leder Knut Røe.  Read More

Lars Iversen fra Technoport til Røe

By | Nyheter | No Comments

Screen Shot 2017-11-28 at 10.00.09Lars Kristian Iversen (44) blir spesialrådgiver i Røe Kommunikasjon når han ved årsskiftet forlater stillingen som daglig leder i Technoport. Iversen har tidligere jobbet med strategiutvikling for Telenor, Electrolux og PostNord. – Med Lars på laget er vi rigget for oppdrag innen innovasjon og digitalisering, sier daglig leder Knut Røe. Read More

Kirkelig fellesråd valgte Røe

By | Nyheter | No Comments

IMG_1210Kirkelig fellesråd i Trondheim valgte Røe Kommunikasjon som partner i utvikling av kommunikasjonsstrategi.

– Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, sier daglig leder Knut Røe. – Kirken er viktig for mange i Trondheim, Norges gamle kirkehovedstad. Målet er å øke kjennskapen til og oppslutningen om det store mangfold av kirkelige handlinger og aktiviteter i de 20 menighetene i byen. Read More

Strategiarbeid for Artsdatabanken

By | Nyheter | No Comments

Røe Kommunikasjon skal bistå Artsdatabanken med prosessledelse under utvikling av ny strategisk plan 2018–2022.

Foto: Tycho Anker-Nilssen | Norsk institutt for naturforskning

Foto: Tycho Anker-Nilssen | Norsk institutt for naturforskning

– Det er stas for oss å få samarbeide med Artsdatabanken igjen, sier daglig leder Knut Røe i Røe Kommunikasjon.
– Siden Artsdatabanken ble etablert for 12 siden, har vi flere ganger hatt gleden av å rådgi denne viktige samfunnsaktøren.

Read More

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!