Profesjonell prosjektledelse ga bedre læring i Leksvik

Anita-Grimsrud

– Mange kommuner gir flere elever enn dem som har et reelt behov for det spesialundervisning. Dette er dyrt for kommunene og gir ikke elevene de beste læringsforholdene, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anita Grimsrud. Hun har ledet et prosjekt i Leksvik kommune med mål om å redusere bruken av spesialundervisning. Flere kommuner bør arbeide for å redusere bruken av spesialundervisning, mener hun.

– Vi har funnet ut at flere elever kan få tilfredsstillende undervisning gjennom god tilpasset opplæring. Dette er en mye bedre løsning for både elever, lærere, skole og kommune. Prosjektet har ikke handlet om å ta bort tilbudet til de elevene som har krav på spesialundervisning. Det er en rettighet barn har i følge opplæringsloven. Utviklingsarbeidet handlet om å styrke den ordinære opplæringen slik at ikke flere elever enn nødvendig må ha spesialundervisning.

- Hvordan har dere klart det?

– Først og fremst gjennom at vi lyktes med å tilrettelegge arenaer for tverrfaglig samarbeid. Det har vært viktig for å komme i gang med arbeidet på en god måte, og å ha en konstruktiv plattform å bygge samarbeidet på. I tillegg kartla vi ansattes holdninger og kompetanse på tema tilpasset opplæring, og barnehagenes og skolenes samarbeid med hjemmet. Det gjorde at prosjektet hadde et godt og faktabasert grunnlag for utvikling.

Systematiske møter gjorde at alle partene måtte prioritere tid en gang i måneden.
– Veldig ofte er det nettopp dette mange gode prosjekter strander på i kommuner. Det å faktisk sette seg sammen for å skape felles arenaer for refleksjon og diskusjon, var essensielt for å få den gode kommunikasjonen om barnas læringsforhold.

Det at det ble bragt ekstern kompetanse inn i rommet for å styre arbeidet, bidro til både fremdrift, kompetanse og fruktbart samarbeid fritt for revirtenking.

– Dermed kunne vi reflektere over den siste forskningen på feltet, og konsentrere oss om å arbeide kunnskapsbasert, forteller Anita.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!