Røe setter seil med Trondheim Havn

By oktober 25, 2013 Nyheter No Comments
Trondheim og Trondheim Havn

Trondheim og Trondheim Havn. Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn

Røe Kommunikasjon vant konkurransen om å bidra med oppdatering av Trondheim Havns kommunikasjonsstrategi med påfølgende rådgiving i et år framover.

– Vi gleder oss til å ta fatt på et spennende og utfordrende arbeid sammen med en viktig næringslivsaktør i Trondheim, Trøndelag og verden for øvrig, sier daglig leder Knut Røe i Røe Kommunikasjon.

Med verden som lekegrind og arbeidsoppgaver som spenner fra havnedrift til eiendomsforvaltning stilles det store krav til kommunikasjon i Trondheim Havn.
Trondheim Havn er et interkommunalt selskap som forvalter havnevirksomheten i de 11 kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Leksvik. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen samferdsel, og utvikle effektive transport- og logistikkløsninger i regionen.

Et moderne logistikknutepunkt må dessuten ha et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Trondheim Havn fikk nylig status som såkalt «utpekt havn». Det innebærer at Trøndelags regionale havneselskap vil kunne prioriteres når Regjeringen skal investere i havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkt. Tema som byutvikling, arealbruk og miljø vil dessuten være sentrale i årene som kommer.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!