Røe tok Berlin

By november 6, 2013 Nyheter No Comments
Magnus Finset Sørdal
Da ledere for fertilitetsklinikker fra hele verden nylig var samlet i Berlin til kongressen «In vitro Fertilization clinics growing i the digital age», var spesialrådgiver Magnus Sørdal der for å gi råd om bruk av sosiale medier.
- Jeg var invitert for andre gang til å fortelle om hvordan fertilitetsklinikker kan bruke sosiale medier for å yte bedre service, kjøre klinikken sin mer kjent, bedre innovasjon og bedre forstå sine pasienter, forteller Magnus.
- Jeg snakket om hvilke rolle sosiale medier kan spille innen områdene kommunikasjon, markedsanalyse og innovasjon. Responsen var veldig positiv med mange oppfølgingsspørsmål. De synes det var veldig spennende å se og høre hvordan man gjorde det i andre bransjer, og satte veldig pris på at jeg konkretiserte det med inn mot fertilitetsbransjen som jeg jo også er en del av.
Kongressen «In vitro Fertilization clinics growing in the digital age» var for ledere av fertilitetsklinikker fra hele verden, og ble arrangert av IVF WorldWide. Kongressen tok sikte på å hjelpe fagpersoner fra fertilitetsbransjen å dra nytte av internett for å øke deres kunnskap og sine klinikkers resultater. Mer om kongressen finner du her og her.
Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!