Roy Strømsnes fra Siva til Røe

By mars 22, 2018 Nyheter No Comments

Roy Strømsnes (41) blir knyttet til Røe Kommunikasjon som spesialrådgiver når han går fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Siva, selskapet for industrivekst. Strømsnes har solid erfaring innen strategisk kommunikasjon, ledelse og nyskaping. – Med Roy på laget er vi enda bedre rigget for framtida, sier daglig leder Knut Røe. 

Roy Strømsnes går inn som spesialrådgiver i Røe Kommunikasjon (Foto: Harald Øren).

Roy Strømsnes går inn som spesialrådgiver i Røe Kommunikasjon (Foto: Harald Øren).

– Det siste året har vi arbeidet målrettet med å rigge Røe Kommunikasjon for den digitale framtida. Næringslivet er i ferd med å oppdage at digitalisering handler mer om strategisk kommunikasjon, ledelse og nyskaping enn om teknologi, sier Knut Røe.

– Vi bidrar allerede i flere strategiprosjekter for digitalisering, både i privat og offentlig sektor, og etterspørselen øker. Med Roy Strømsnes får vi mer av den etterspurte kompetansen.

For tre måneder siden kom Lars Iversen til Røe Kommunikasjon fra stillingen som daglig leder i Technoport. Fra 1. juni utgjør han, Roy Strømsnes og Knut Røe Røe Kommunikasjons strategigruppe som skal lede det videre arbeidet med å videreutvikle selskapet videre for den digitale framtida.

– Samfunnet er i radikal utvikling. Digitalisering og globalisering skaper enorme muligheter, men krever et nytt tankesett, en ny type kompetanse og nye måter å kommunisere på, sier Roy Strømsnes.

Gjennom fire år som kommunikasjonsdirektør i statsforetaket Siva, har Strømsnes hatt ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon i krysningen mellom det offentlige, private og politiske landskapet i Norge. Han har jobbet tett på Sivas nettverk av innovasjonsselskaper og utviklingsaktører i hele landet. Strømsnes har også 15 års fartstid som redaksjonssjef og journalist i NRK, hvor han har hatt ansvar for flere større digitaliserings- og utviklingsprosjekt. Strømsnes har studert medievitenskap og statsvitenskap ved NTNU, i tillegg til innovasjonsledelse og forretningsmodeller ved Handelshøyskolen BI.

Røe Kommunikasjon tilbyr strategisk og operativ rådgiving og redaksjonelle tjenester. Selskapet ble etablert i 1997 og har 16 rådgivere.

Leave a Reply

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!