Strategiarbeid for Artsdatabanken

By mars 7, 2017 Nyheter No Comments

Røe Kommunikasjon skal bistå Artsdatabanken med prosessledelse under utvikling av ny strategisk plan 2018–2022.

Foto: Tycho Anker-Nilssen | Norsk institutt for naturforskning

Foto: Tycho Anker-Nilssen | Norsk institutt for naturforskning

– Det er stas for oss å få samarbeide med Artsdatabanken igjen, sier daglig leder Knut Røe i Røe Kommunikasjon.
– Siden Artsdatabanken ble etablert for 12 siden, har vi flere ganger hatt gleden av å rådgi denne viktige samfunnsaktøren.

Røe Kommunikasjon skal også bistå Artsdatabanken i arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold som formidler oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Banken henter inn, systematiserer og formidler naturkunnskap. Den ble opprettet fordi Stortinget ønsket større vekt på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med naturmangfold.

Artsdatabanken er mest kjent for Norsk rødliste for arter, en oversikt over hvilke arter som er truet. Bankens tjeneste Artsobservasjoner, der alle kan rapportere egne funn av arter, føre digital feltdagbok og laste opp bilder, er også blitt svært populær. Bare i løpet av de to første månedene i 2017 er det rapportert 195 000 funn.

7809

Leave a Reply

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!