- Studenter og næringsliv må krysse Elgeseter bru oftere!

Knut-Røe

Knut Røe

I en kronikk i Adresseavisen sist torsdag skrev Berit Rian og Bård Eidet at Trondheimsregionen forandrer verden. For å befeste og styrke denne posisjonen, må regionen ifølge forfatterne invitere til et felles løft for et nyskapende næringsliv. Kronikken fremkalte forsiktig begeistring hos oss.

– Hvorfor er du glad for denne kronikken, Knut Røe?

- Fordi den viser at hvis næringsliv, kunnskap/forskning og kommuner tar et felles krafttak og løfter innovasjonsbyen Trondheim, kan Trondheimsregionen forandre verden også i framtida, og mer enn hittil.

-Hva slags krafttak ser du for deg?

– Felles handling og historiefortelling. Og et realt kulturløft.

-Kulturløft?

– Vi må bygge en kultur for innovasjon og skaperglede i regionen. I offentlig sektor-byen Trondheim står trygghet og likhet høyt i kurs, sterke verdier som gir et godt fundament, men for lite drivstoff til et nyskapende næringsliv. Da er det godt å vite at hjelpen er nær. De 30 000 studentene i Trondheim har det drivstoffet byen trenger: vilje til å ta risiko, åpenhet, endringsvilje. Derfor må Trondheim gi flere studenter lyst til å bli her etter eksamen og bruke skaperkraften sin i trønderske bedrifter, eller investere tid og penger i egen virksomhet her. Studenter og næringsliv må møtes oftere og krysse Elgeseter bru mellom Midtbyen og Samfundet stadig vekk!

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!