Tabloide medier gjør at forskere vegrer seg

Professor Jørn Rattsø innledet på Røe Frokost under tittelen «Kommisjon og kommunikasjon»

Rommet for den offentlige debatten er blitt mindre. Forskere og de virkelige ekspertene holder seg ofte unna den offentlige debatten om viktige saker. Dette var noe av det som kom frem på Røe Frokost. Professor Jørn Rattsø, leder av regjeringens produktivitetskommisjon, var innleder. Rattsø har tidligere vært i hardt vær etter å ha ledet utvalg om kommunestruktur.

- Et ekspertutvalg som jeg har ledet er nok ikke helt upolitisk, men vi er jo heller ikke villmenn og –kvinner, sa han.
– Presumptivt er kommisjonen et godt utvalg av eksperter. Vi sorterer de argumentene vi finner og velger hva som skal vektlegges i en endelig rapport. Vi opplever at dette i hovedsak har blitt godt mottatt av politikerne, kanskje med unntak av Senterpartiet.

Rattsø avviser at medienes person- og konfliktvridde fremstilling påvirker ham personlig, men sier at det kan være utfordrende at forskningskommunikasjon blir presset inn i tabloide formater og tilpasset politisk retorikk.

– Det løfter terskelen for at forskere og eksperter skal uttale seg i media. Det blir få muligheter til å utrede og forklare, og det ender med at mange forskere rett og slett ikke gidder.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mente kommisjonen selv har ansvar for dette.
– Politiseringen starter allerede hos kommisjonen, så her må de nok ta litt av skylden selv.
Han la til at det er merkelig at vi har flere akademikere her i landet enn noen gang, men samtidig en mindre offentlighet enn før.

Torgeir Anda (Røe Kommunikasjon og Anda kommunikasjon) mente at retorikeren oftest vinner på grunn av formatet:
– I korte debatter vinner de som snakker i store ord og er gode retorisk, i lengre formater vinner de som er de virkelige ekspertene, det er som oftest ikke særinteressene.

– For de fleste av oss er det vanskeligere enn noen gang å få spalteplass, sa Roe Strømmen (Araco).
– Media tar ikke lenger sin rolle alvorlig – det er bare sirkus.

Kommunalråd Merethe B. Ranum (H) var enig i at det blir for mye underholdning i mediene, noe som gjør det vanskelig å slippe til med forskningskommunikasjon.

Knut Røe, daglig leder i Røe Kommunikasjon sammenliknet utviklingen av den offentlige debatten med utviklingen innen toppidretten.
– Det er en bitte liten elite som reiser rundt i en smøretrailer og lager show mens folk flest sitter hjemme i sofaen og ser på mens de spiser potetgull. Samtidig, under medias radar er det ikke så rent få som går søndagstur på ski. På samme måte er det utallige debatter på for eksempel sosiale medier som nok av og til kan gå under de tradisjonelle medienes radar.

Adresseavisen var til stedet under Røe Frokost.

Her er saken de laget: Mener seg mobbet og utskjelt etter rapport

og her er oppfølgeren: - Har ikke mobbet Rattsø

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!