Vi åpner på Fosen!

By november 19, 2013 Nyheter No Comments

Stortingets vedtak om Ørland som landets kampflybase, Olje- og Energidepartementets konsesjonsvedtak for utbygging av vindkraft i flere Fosen-kommuner, samt
Marine Harvests milliard-investering i fôr-fabrikk i Bjugn gir grunnlag for ny vekst på Fosen.

Screenshot_2013-11-22-07-22-24

– Trøndelag vokser nå vestover. Vi er sikre på at god kommunikasjon er en forutsetning for at Fosen-samfunnet skal få full fordel av denne veksten, sier Knut Røe, daglig leder i Røe Kommunikasjon.

Bredt spekter av tjenester
Gjennom seksten år har vi bistått trønderske virksomheter med et bredt spekter av kommunikasjonstjenester, blant annet samfunnskontakt, omdømmearbeid, filmproduksjon, web, internkommunikasjon og lagbygging.
– Å styrke Trondheim og Trøndelag er det langsiktige målet i mange av prosjektene våre. Når Trøndelag nå vokser vestover, ønsker vi å være der det skjer og bidra til å realisere Fosens potensial, sier Knut Røe.

Tilknytning til Fosen

Jens Maseng, Røe Kommunikasjons fagansvarlige for samfunnskontakt og bosatt på Uthaug, skal lede det nye Fosen-kontoret og får to kontordager i uka

på Ørlandet.

– Superspennende. Vi er allerede i gang, og ser frem til ende mer kontakt med både næringslivet og kommunene på Fosen, sier Jens.

Tre av Masengs rådgiverkolleger i Røe Kommunikasjon har også en sterk tilknytning til Fosen:

Per K. Skjærvik, spesialrådgiver innen samfunnskontakt.
Anita Grimsrud, seniorrådgiver med spisskompetanse på prosessledelse og omdømmearbeid.
Svein Strugstad, spesialrådgiver med spisskompetanse på krisekommunikasjon, redaksjonelle tjenester og medietrening.

Hva kan vi gjøre for deg? Ta kontakt!